11 oct 2018

RENDIMENTOS NETOS VENDA MADEIRA

Indices aplicables según a actividade forestal

Rendimentos netos da venda de madeira

Continuando coa exposición da semana pasada, no que o último da mesma foi a referencia aos índices aplicables según a actividade forestal, o seguinte paso sería:

Os ingresos totais da venda da madeira (IVE engadido) multiplicaríanse polo índice correspondente, desta maneira obtense o rendimento neto que poderá reducirse aplicando as porcentaxes previstas.

¿Cáles son as porcentaxes en que poderá reducirse?


 • Un 5% con carácter xeral.

 • Un 20% no caso de xestionar o monte cun instrumento de ordenación aprobado pola Administración forestal, sempre que a idade media das especies presentes no monte, supere os 20 anos.

 • Un 30% no caso de rendementos netos cun período de xeración superior aos dous anos. Para aplicar esta reducción é necesario non cortar todos os anos.

 • Tamén poderán deducirse os gastos extraordinarios soportados por incendios ou outras circunstancias excepcionais.


 • ¿Qué requisitos hai que ter en conta


 • Como regra xeral hai que asegurarse de que no recibo que entregue o maderista conste de maneira clara o nome da especie que se vende, xa que deberá consignalo na declaración da renda.

 • É mellor realizar as cortas en anos alternos para que Facenda poida entender que se trata de ingresos irregulares e aplicar así a reducción do 30%.

 • O que se paga de Imposto sobre a Renda é menor ao que ingresará en concepto de IVE, polo que é conveniente facer as vendas de madeira dentro da legalidade.

 • No caso de sufrir un lume no que teña que facer fronte a gastos extraordinarios, é necesario que o comunique á Administración Tributaria no prazo de 30 días a contar desde a data na que se produciu, para ter dereito a reducir o rendemento neto pola cantidade dos gastos soportados.


 • ¿Tedes algunha pregunta? Escribide ao noso correo, tédelo en CONTACTO.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario