14 jun 2018

REDES SECUNDARIAS

CORTAS NAS REDES SECUNDARIAS

¿Qué hai que cortar nas redes secundarias de faixas de xestión de biomasa?

 • É obrigatorio xestionar a biomasa e está prohibido ter as especies sinaladas na Disposición Adicional Terceira nunha franxa de 50 metros:


 • Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.

 • Dende os paramentos exteriores ou límites das instalacións anexas de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións.

 • Dende o peche perimetral dos campings.

 • Dende o límite das instalación de depósitos de lixo, gasolineiras e instalacións industriais, que estén situadas a menos de 400 metros do monte.

 • Arredor das edificación silladas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte.


 • ¿Qué é o que hai que manter limpo nas redes terciarias de faixas de xestión de biomasa?


 • 50 metros arredor de áreas recreativas e outras instalación de uso público.

 • 50 metros arredor de zonas forestais de alto valor, declaradas de este modo pola Consellería competente.

 • 2 metros dende a arista exterior de pistas e camiños veciñais.


 • ¿Tenéis alguna pregunta? Escribidnos a nuestro correo, lo tenéis en CONTACTO.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario